Eventos del día 10 abril

Celebraciones 10 abril

1947:

Nació Mirela Roznoveanu.

Parintele Cleopa1912:

Nació Parintele Cleopa.

Clare Booth Luce1903:

Nació Clare Booth Luce.

Bernard Moitessier1925:

Nació Bernard Moitessier.

William Hazlitt1778:

Nació William Hazlitt.

Hugo Grotius1583:

Nació Hugo Grotius.

1943:

Nació Florentina Florescu.

1936:

Nació Horia Gane.

1949:

Nació Iulian Nuta.

1951:

Nació Mircea Scarlat.

1952:

Nació Richard Walter.

1952:

Nació Steven Seagal.


Conmemoraciones 10 abril

Khalil Gibran1931:

Ha muerto Khalil Gibran.

Henry Van Dyke1933:

Ha muerto Henry Van Dyke.

Emiliano Zapata1919:

Ha muerto Emiliano Zapata.

Evelyn Waugh1966:

Ha muerto Evelyn Waugh.

1981:

Ha muerto Howard Thurman.